Willemsen Varkenshouderij en Fouragehandel

Van een middelklein gemengd bedrijf naar een levensvatbaar bedrijf. Met de focus gelegd op verduurzaming d.m.v. van zonne- en windenergie. Met de ambitie om deze verduurzaming verder uit de bouwen in de varkenshouderij. Ook is daarbij uitbreiding van de neventak in de fouragehandel een streven.

Varkenshouderij Willemsen is van oorsprong een gemengd bedrijf en al in de familie vanaf 1903. In de periode van de derde generatie is het bedrijf qua dierenaantal gegroeid. Dit was toen der tijd zowel een groei in melkvee als in vleesvarkens. Op dit moment zijn Jan Willemsen en zijn gezin al de vierde generatie aan het roer van dit bedrijf. In de loop der tijd zijn de koeien gegaan en is het bedrijf zich volledig gaan richten op het afmesten van varkens.

In de moderne varkenshouderij ligt een sterke focus op het terugdringen van energieverbruik. Voor de duurzame opwekking hiervan is gekozen voor BestWatt zonne- en windenergie. Hiermee wordt meer dan 75% van het energieverbruik opgewekt.

Windmolen

Plaats Putten, Nederland
Sector Agrarisch
Fundering Paal
Masthoogte 25 meter (mogelijk vanaf 15 m)
Oplevering 2020

Zonnepanelen

Plaats Putten, Nederland
Sector Agrarisch
Aantal panelen 330
Vermogen 300 Wp
Oplevering 2020